# سیارات
خورشید تابــان منمزرد و درخشان منم تو آســـــــمون ثابتمپیش همه رابـــــطمنخستین ســــــیاره ام عطارد حـــــــــــــاره امهمسایه ی خورشیدمتن پرور و رشـــــــــیدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید