# تربیت_دینى

عوامل مؤثر بر تربیت دینى و اخلاقى و تقویت بنیه اعتقادى در کودکان

عوامل مؤثر بر تربیت دینى و اخلاقى کودکان  وراثت  محیط  نقش دوستان کودک  نقش والدین  در ساختار تربیتى افراد عوامل بى‌شمارى تأثیر دارند. بدیهى است ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید