>


 
 
  
نویسنده : مجید محمدی
تاریخ : پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
نظرات

شعر آموزشی آشنایی با سیارات منظومه شمسی - علوم چهارم ابتدایی

 


خورشید تابــان منم

زرد و درخشان منم

تو آســـــــمون ثابتم
پیش همه رابـــــطمنخستین ســــــیاره ام

عطارد حـــــــــــــاره ام

همسایه ی خورشیدم

تن پرور و رشـــــــــیدم

من داغ داغ داغــــــــم

کسی نیاد سراغــــــمزهره خانم من هـــستم

با همه دوست دوسـتم

پر نور و تابــــــــــــنده ام

در آسمــــــــــان زنده ام

اندازه ی زمینـــــــــــــــم

کوه و دشت را می بینم

نزدیک خورشیــــــدم من

بی آب و گرمســـیرم منبعد از زهره زمیــــــنم

هر موجودی می بینم

سفید و آبی هــــستم

زیبا و عالی هـــــستمدوست زمــــــــین منم من

نزدیـک پروینـــــــــــــــم من

هــوا و آب نـــــــــــــــــدارم

از خودنشــــــــــان میزارم

سطح من از غـــــبار است

سنگ های نرم درآن است

کوه بلـــــــــــــــــــندی دارم

پر از گودال وچاهــــــــــــــم

دور زمیـــــــــــــن می گردم

چهارهفته ای می چرخــــم

از خود نوری نــــــــــــــدارم

نور را از خورشیـــــد میآرم

 

 


 
 
مجبد محمدی معلم پایه ی چهارم ابتدایی در منطقه شهریار تهران و فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم.امیدوارم بتوانم از طریق این وبلاگ با همکاران گرامی در امر آموزش تبادل اطلاعات داشته باشم تا هر چه بیشتر و بهتر در این امر گام بردارم.

مجید محمدی