>


 
 
  
نویسنده : مجید محمدی
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

فایده های بازی برای کودکان.


 فایده های بازی برای کودکان

 

        جنبه ی جسمی

 

اگر تجارب جسمی را مقدم تجارب فکری و عقلی بدانیم اهمیت بازی برای ما روشن خواهد شد فایده ی باری بخصوص در دوره ی 3 تا 6 سالگی این است که کودک پیش از آنکه بتواند از راه فکر چیزی را بیاموزد از راه لمس و مشاهده آن را یاد می گیرد . بنابراین بازی منشاء تکامل و رشد جسمی و ذهنی است.

 

عضلات در سایه ی آن نیرومند می شود استخوانها محکم می گردند. مهارت در نگاه و لمس پیش می آید . تمرکز پدیده آمده و اعضای او ورزیده و ماهر می شوند. در بازی همه اعضاء در فعالیت است. چشم گوش و سایر حواس این امر زمینه ی خوبی را برای رشد کودک فراهم می کند.

 

·        جنبه های ذهنی و روانی

 

بازی حس کنجکاوی کودک را بر می انگیزد و قدرت ابتکار او را به کار می اندازد. کودک در بازی با برخی از رفتارها آشنا می شود در خود قدرت مقاومت در برابر مشکل ایجادمی کند روح تازه ای در او دمیده می شود و این خود موجبی برای اعتماد به نفس در او می شود بازی تمرینی برای استقلال اراده و احیای فکر است و راه چاره را برای حل مشکل به سوی کودک باز می کند شخصیت او را بارزتر و عیان تر می سازد و هم ذهن و هم جان و روان او را پرورش می دهد.

 

      جنبه ی عاطفی

 

هنگامی که کودک فرصت مناسبی بدست می آورد مهر یا خشونت خود را نشان می دهدکه بدینوسیله می توان احساسات کودک را متعادل گرداند . مربی باید در هنگام بازی کودک سعی کند حالات عاطفی او را بشناسد و در ضمن بازی مهربانی و حق جویی و همکاری و ... به او بیاموزد . بنابراین در زمینه نیز دارای اثرات مثبتی می باشد و باید همواره توجه داشت که بازی از مهمترین وسایل تربیتی است که می تواند مورد استفاده بسیار در تعلیم و تربیت کودکان و حتی افراد بالغ باشد.

 

آثار تربیتی بازی در کودکان

 

      بازی و آموزش شیوه ی زندگی فردی

 

بازی وسیله ای برای برآوردن نیازها و عواطف و تحت کنترل درآوردن آن است . به کودک درس نظم و ترتیب یاد می دهد . بازی به طفل یاد می دهد که برای وصول به یک هدف چگونه باید نقشه بکشد.

 

     بازی و شیوه ی رفتار اجتماعی

 

بازی باعث می شود که کودک بتواند با دیگران رابطه ی صحیح تر برقرار کند و تظاهرات خود را متعادل کند. از راه آن دوست داشتن وهمکاری در فعالیت های گروهی را بیاموزد و تمرین کند. اگر برای خود حقی قائل است برای دیگران هم حقی قائل باشد . بازیهای دوره ی کودکی کمک خوبی برای وصول به این هدف است و زندگی بعدی کودک در اجتماع تا حدود زیادی وابسته به نوع این ارتباطات و فعالیتها در دوران کودکی است.

 

   بازی و آموزش قانون و مقررات

 

در بازی قواعد و مقرراتی وجود دارد که کودک ناگزیر باید به آنها تن در دهد و نیز اصولی در انضباط وجود دارد که کودک باید آنها را بپذیرد این پذیرش در حقیقت نوعی تحمیل است و به همین منظور باید به کندی و به تدریج انجام گیرد. تا حد امکان دلایل این تحمیل برای کودک روشن شود تا از آن طریق او راه ورسم زندگی را بیاموزد.

 

      بازی و آموزش نقشهای اجتماعی

 

طفل از راه بازی می تواند با نقشهای متعدد اجتماعی از قبیل نقش یک کارگر، کشاورز، مدیر، فروشنده، پزشک، معلم، پلیس و ... آشنا شود و هر زمینه از نقشها از طریق والدین یا مربی با توضیحات مناسبی همراه باشد آموزش این نقشها خود موجب تحریک و تشویق جهت جلب شدن به یکی از آنها ویافتن زمینه ای برای انجام دادن آن در سنین بزرگسالی است.

 

       بازی و کسب آگاهی از جهان خارج

 

از طریق بازی می توان افقهای وسیعی را در زمینه ی آگاهی های مربوط به این جهان در برابر چشم کودک گشود و اطلاعات مورد نیاز را در جهت زندگی بعدی در اختیارش گذارد. کودک از طریق بازی جهان خود و اجزاء آن را می شناسد. با مسائل و دشواریهای آن آشنا می شود، شناخت او بیشتر و سریعتر از دیگران است از آن بابت که قدرت جذب و کشف و تخیل او قوی است و نیز کنجکاوی او پردامنه و وسیع است، بدیهی است که والدین با توجه به این جنبه ی مهم اهم آگاهی های مورد لزوم را می یابد و در اختیارش بگذارد.

 

    بازی و آموزش اخلاق:

 

بازی وسیله خوبی برای آموزش و تهذیب اخلاق است ، ارزشهای اخلاقی را شکوفا می سازد و مسائل و ابعادآن را در پیش چشم طفل قرار می دهد. از طریق بازی می توان فعالیت ها و اندیشه های نادرست کودک را اصلاح کرد و آن را به سوی صلاح و خیر سوق داد دشمنی های مربوط به افراد گروه را از او دور ساخت و آن را بسوی گروه های بیگانه سوق داد از سوی دیگر از طریق اخلاق می توان به کودک درس دفاع از خود و تلاش برای حق و اصلاح و پاکی محیط و... داد.


برچسب‌ها:
 
 
مجبد محمدی معلم پایه ی چهارم ابتدایی در منطقه شهریار تهران و فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم.امیدوارم بتوانم از طریق این وبلاگ با همکاران گرامی در امر آموزش تبادل اطلاعات داشته باشم تا هر چه بیشتر و بهتر در این امر گام بردارم.

مجید محمدی