>


 
 
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
نظرات

اختلال دیرآموزی

 

این گروه از دانش آموزان به علت عملکرد ضعیف تحصیلی در کلیه دروس شناسایی می شوند ولی دارای عقب ماندگی متوسط یا شدید نمی باشند زیرا دسته های اخیر به زودی در کلاس های اول و دوم ویا قبل از ورود به مدرسه شناخته شده ودر مدارس استثنایی یا مراکز خاص این گونه کودکان تحت برنامه ویژه قرار می گیرند تفاوت عمده این کودکان با کودکان عقب مانده متوسط یا شدید این است که گاهی تا سال های اولیه دوران ابتدایی شناخته نمی شوند و در اغلب موارد به عنوان کودکان تنبل یا پرت حواس معرفی می گردند.

این دانش آموزان قادرند با حمایت خانواده و مدرسه در صورت دریافت کمک های آموزشی به صورت فردی دوران راهنمایی را طی نمایند ولی قادر به طی کردن دوران دبیرستان نمی باشند و باید به مشاغلی که نیازبه بهره هوشی کمتر دارد وکار حالت تکراری و بدون پیچیدگی است هدایت شوند.

تقسیم بندی کودکان دیرآموز وعقب مانده هوشی بر اساس آخرین طبقه بندی های به عمل آمده عبارت است از:

1- مرزی بهره ی هوشی بین 84-70یا71

2- خفیف بهره ی هوشی بین 50-69

3- متوسط بهره ی هوشی بین 49-35

4- شدید بهره ی هوشی بین 34-20

5- عمیق بهره ی هوشی پایین تراز 20

6- سایر عقب ماندگی ذهنی

7- عقب ماندگی ذهنی نامشخص.

 


 
 
مجبد محمدی معلم پایه ی چهارم ابتدایی در منطقه شهریار تهران و فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم.امیدوارم بتوانم از طریق این وبلاگ با همکاران گرامی در امر آموزش تبادل اطلاعات داشته باشم تا هر چه بیشتر و بهتر در این امر گام بردارم.

مجید محمدی