>


 
 
  
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

روانشناسی رنگها


برچسب‌ها:
  
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان...


برچسب‌ها:
  
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

ده اشتباه معلمان در تدریس...


برچسب‌ها:
  
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

فایده های بازی برای کودکان.


برچسب‌ها:
  
نویسنده : مجید محمدی*مریم قنبری
تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
نظرات

 

روش های نوین در تدریس دوره ابتدایی

 

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است. معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بداند در کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید.


 
 
مجبد محمدی معلم پایه ی چهارم ابتدایی در منطقه شهریار تهران و فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم.امیدوارم بتوانم از طریق این وبلاگ با همکاران گرامی در امر آموزش تبادل اطلاعات داشته باشم تا هر چه بیشتر و بهتر در این امر گام بردارم.

مجید محمدی